Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
  • Счетоводство
  • Счетоводство

   Програмата КТК Счетоводство позволява свободно да определяте нивото на детайлност на водене на счетоводство чрез аналитичност на сметки и формиране на разходни центрове.

   • Цена от 150 €

   • + Безплатна консултация за организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация
  • Склад
  • Склад

   Програмата КТК Склад управлява информацията за материалните запаси.
   Осъществява контрол от край до край по веригата Доставки - Производство - Продажби.

   • Цена от 150 €

   • + Безплатна организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация
  • ТРЗ
  • ТРЗ

   Програмата КТК ТРЗ обхваща всички дейности, свързани с обработка на трудови, граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица.

   • Цена от 150 €

   • + Безплатна организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация
  • Каса
  • Каса

   Програмата КТК Каса поддържа информация за наличности и движение на парите в неограничен брой каси в различни валути, движение на парични средства между касите, групиране на приходите и разходите по различни признаци, включително и по зададени от потребителя критерии.

   • Цена от 120 €

   • + Безплатна организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация
  • Активи
  • Активи

   Програмата КТК Активи изчислява амортизации по САП и ДАП по свободно дефинирани методи на амортизация.
   Автоматично осчетоводява начислените разходи.

   • Цена от 120 €

   • + Безплатна организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация
  • Бизнес анализи

   Програмата КТК Бизнес анализи събира и консолидира данни (Datawarehouse), въведени през КТК Счетоводство, Склад, ТРЗ, Активи или импортирани от друг източник.
   Данните се представят като графики и диаграми (Business Intelligence).

   • Цена от 150 €

   • + Безплатна организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация
  • Клиенти

   Програмата КТК Клиенти управлява връзките с клиентите - разговори, задачи, досиета на клиенти, извършени дейности.
   Следене на продажби, вземания и просрочия за всеки клиент.

   • Цена от 150 €

   • + Безплатна организация на информационните потоци
   • + Безплатни поддръжка и консултации 1 месец след датата на закупуване
   • Още информация

Хора, идеи и технологии -
заедно за създаване на
най-подходящото софтуерно
решение за всеки клиент.