Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 • ТРЗ
 • ТРЗ

  Програмата КТК ТРЗ обхваща всички дейности, свързани с обработка на трудови, граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица.

  • Изтегляне:

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Цени

Предимства

 • С КТК ТРЗ получавате своевременно най-новите изменения, като актуализацията става автоматично през Интернет.

  Ако организацията ви е със сложна структура на личния състав (отдели, групи, звена и подзвена), програмата КТК ТРЗ предоставя множество справки с цел анализи.

  КТК ТРЗ извежда форма за отчитане на труда при работа на график и сумирано отчитане на работно време с автоматично изчисляване на извънредния труд.

  С помощта на КТК ТРЗ лесно можете да коригирате грешки за минали периоди, автоматично се изготвя корекционна ведомост и Декларация 6 за отразяване на корекцията.

  Можете да дефинирате напомнящи съобщения за потребителите.

Основни функции

 • Базов модул

  Създаване, премахване, импорт и експорт на фирми, копия и архиви

  Изчисляване и печат на ведомости и фишове

  Авансови ведомости

  Годишно преизчисление на ДОД

  Изчисляване на болнични листове

  Настройка на дължимите данъци и осигуровки от потребителя - дата на промяна, стойност

  Удостоверение за доход и платени данъци за нов и за напускащ служител

  Служители на втори трудов договор

  Групиране на служителите по цехове/производства и справка за плащанията по групи

  Отпечатване на трудов договор и допълнително споразумение, заповед за напускане

  Възнаграждения във валута

  Рекапитулация и осчетоводяване (МО)

  Справки и служебни бележки

  Осигурителни прагове

  Изпращане и получаване на архиви по Интернет

  Декларация за банката за платени осигуровки

  Калкулатор на трудов стаж

  Импорт на данни от други ТРЗ програми, от Excel, от файлове за Декларация 1

  Опции

  Пароли и нива на достъп

  Декларация 1 за НОИ

  Декларация 6 за НОИ

  Файл за болнични за НОИ

  Граждански договори

  Самоосигуряващи се лица

  Изплащане на заплати и потребителски кредити по банков път - чрез дискета

  Връзка със счетоводния модул (за КТК Счетоводство, Ажур L 5, Гама Консулт, Skala, Sun System, Офис Плюс или по поръчка)

  Печат на платежни документи

  Превод на осигуровки по банков път -чрез ел. банкиране

  Годишна статистическа справка

  Тримесечна статистическа справка

  Корекционни ведомости

  Регистрация на трудови договори в НОИ – дискета, разпечатка, придружително писмо

  Отпечатване на молби и заповеди за отпуск

  Система за резервиране, следене и осчетоводяване на неизползван пл.отпуск

  УП-3 за осигурителен и за трудов стаж

  Форма за отчитане на труда при работа на график и сумирано отчитане на раб. време (Форма 76)

  Импорт на данни от Декл.1, Excel, Microinvest, OmegaSoft, Спектър, Pasos


 •  
 • Демо

  Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.