Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 
 
 
Моля, прочетете изброените по-долу условия за използвне на услугите на kontiko.com Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство. Интернет страницата (уеб сайтът) KONTIKO.COM е разработен и се поддържа от КОНТИКО ООД. КОНТИКО ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между КОНТИКО ООД и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет сраницата (уеб сайтът) KONTIKO.COM. Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между КОНТИКО ООД и потребителите на Интернет страницата (уеб сайтът) KONTIKO.COM, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни. КОНТИКО ООД може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени. КОНТИКО ООД не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ". 1. Условия за облсужване Чрез KONTIKO.COM се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет. Чрез KONTIKO.COM се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ: 1.1. Съдържанието на KONTIKO.COM като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение. 1.2. КОНТИКО ООД не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта KONTIKO.COM информация. 1.3. КОНТИКО ООД си запазва правото да посочва използваните в KONTIKO.COM източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, КОНТИКО ООД не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма. 2. Описание на услугите 2.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че КОНТИКО ООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ. 2.2. Предоставената в KONTIKO.COM информация се актуализира периодично. КОНТИКО ООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта. 3. Линкове от/към трети сайтове 3.1.KONTIKO.COM може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от КОНТИКО ООД. КОНТИКО ООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни. 3.2. Всяко лице може без предварително разрешение да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта, освен в предвидените в тези условия изключения. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат. 4.Други 4.1. КОНТИКО ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. 4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайтът), включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите КОНТИКО ООД. 4.3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата. 4.4.Предвид международния характер на мрежата Интернет и че KONTIKO.COM е свързан с тази мрежа, КОНТИКО ООД не гарантира, че потокът информация към и от KONTIKO.COM няма да бъде следен и записван от трети страни.